Eksperter innen krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap

Vi har eksperter innen krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.