USN har vitenskapelig ansatte som også er utøvende innen kunst og design på et høyt nasjonalt nivå.

En utdanningsinstitusjon som tilbyr kunst- og designutdanninger slik som USN har et ansvar for å drive fagfeltene framover, bidra til faglig og kritisk refleksjon, og formidle dette til sine studenter, fagmiljøer og allmenheten.

Den kunstneriske kvaliteten og arbeidets betydning må måles opp mot nasjonal og internasjonal kunstnerisk virksomhet.

 

Utstillinger og aktiviteter