Innovasjon og entreprenørskap

34

Forskergruppen i innovasjon og entreprenørskap samarbeider med privat, offentlig og frivillig sektor omkring innovasjon og entreprenørskapstiltak, med særlig fokus på forskningsstøtte til regionale aktører. Vår forskning involverer studenter på bachelor-, master-, og ph.d.-nivå og fundamenterer for forskningsbasert undervisning.

Digital transformasjon er fellesnevner for flere av gruppens forskningsprosjekter.