Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer

Vår forskergruppe er involvert i dette spennende fakultetsovergripende prosjektet, som vil ha en ramme på om 14,5 millioner norske kroner de første tre årene for å løfte kompetansen relatert til utnyttelse av autonome systemer i industrien i vår region.


Prosjektets hovedmål er å sikre flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med USN om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor produksjon og transport.

Delmålene er å:

  1. Styrke USNs FoU-kapasitet og kvalitet innen kompetanseområder som bidrar til økt FoU-aktivitet i næringslivet
  2. Øke antall kandidater med digitalisering, autonomi og entreprenørskapskompetanse
  3. Styrke bedriftenes kapasitet og evne til å ta i bruk autonome systemer og kompetanse for å forbedre og utvikle nye tjenester, produkter og arbeidsprosesser
  4. Økt synliggjøring av og dialog om tilgjengelig kompetanse og mulighetene som ligger i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Kapasitetsøft-prosjektet prioriterer fire tekniske områder samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap. Vår forskergruppe vil bidra til innovasjon gjennom å studere brukeraspekter knyttet til autonome systemer, samt forretningsmodellutvikling, åpen innovasjon og plattform-perspektiver for samskaping.

 

Behovet for kompetanseløft er tilstede for å møte bedriftenes behov og gjennom prosjektet vil vårt forskergruppemiljø også bidra til utvikling av Entreprenørskolen.