Forskning på økonomisk organisering

Forskergruppen Økonomisk Organisering (ØO) benytter samfunnsvitenskapelige og kritiske perspektiver til å analysere komplekse samfunnsforhold og endringer.


Vi utforsker økonomisk organisering og institusjonell utvikling gjennom studier av velferdsstatsinstitusjoner, utdanning, arbeidsmarked, og andre områder der det dynamiske forholdet mellom aktøratferd og institusjonelle rammer byr på kunnskapsmessige og praktiske utfordringer.

Det er et betydelig uutnyttet potensial for denne typen samfunnsanalyser.

Våre pågående forskningsprosjekter stimulerer og støtter samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren.

Slik utvikles ny kunnskap og forskingskompetanse som trengs for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Forskningen vår reflekterer at en arbeidslivsrettet institusjon som USN er opptatt av betydningen av det gjensidige påvirkningsforholdet som eksisterer mellom aktøratferd og institusjonelle rammer, både i vår utdanning og i forskning.

Involverte akademiske disipliner

 • Sosiologi
 • Samfunnsøkonomi
 • Historie
 • Statsvitenskap
 • Pedagogikk

Våre forskningsområder

 • velferd og velferdsstatsinstitusjoner
 • sosial ulikhet og polarisering
 • styringsregimer og regulering i offentlig sektor
 • innovasjon
 • utdanning og arbeid
 • organisasjoner
 • nettverk
 • ledelse