Den fantastiske hjernen er tema for Forskingsdagane 2020. Dei siste åra har vi fått mykje ny kunnskap om hjernen. Likevel er den fortsatt det organet vi veit minst om. 

Program

Illustrasjon for livesendinger om utdanning.

 

Kva er Forskingsdagane?

Forskingsdagane er ein årleg, nasjonal forskingsfestival i regi av Noregs forskingsråd (NFR), der målet er å skape begeistring og forståing for forsking blant ålmenta.

keyboard_backspace Den nasjonale Forskningsdagane-sida

Hjernen på agendaen

Tema for årets Forskingsdagane er «Den fantastiske hjernen» (forskningsdagene.no).

Hjernen styrer kvardagen vår. Det handlar om kjensler og relasjonar, logikk og læring, korleis vi fungerer og reagerer, tankar og draumer. Hjernen sluttar ikkje i nakken. Den styrer kroppen vår, og omfattar dimed både nevrologi og psykiatri, både fysisk og psykisk helse.

Noko du lurar på?

Prosjektleiar for Forskingsdagane 2020 ved USN, Helle Friis Knutzen.

Smittevern

Vi planlegg at Forskingsdagane 2020 går som normalt, men førebur oss samstundes på å måtte justere arrangementa i tråd med anbefalingar og pålegg frå myndigheitene. Våre fem hovedarrangement vil uansett bli strauma direkte.

Samarbeidspartnere for Forskingsdagane