Nettbrett eller lærebok - hva gir best læring?

Bruken av digitale læremidler i skolen skaper debatt blant forskere, lærere og ikke minst foresatte. Vet vi hva som gir best læring?


22 Sep

Praktisk informasjon

Nettbrett eller lærebok - hva gir best læring?

 

Flere og flere forskere lurer på hvilken effekt det har på hjernen vår at stadig mer undervisning og læring foregår på digitale flater. Mange forskere, lærere og andre snakker om redusert kognitiv utholdenhet, mindre aksept for at læring krever tid og fordypning, og at det «å kunne noe» får redusert verdi, «for det kan jo bare googles».

Men hva med alle mulighetene for læring som digitaliseringen gir oss, som for eksempel kunnskapstilgjengelighet, samarbeid, kunnskapsdeling og produksjon?
 
Vi har invitert en ungdomsforsker, en leseforsker, en lærer, en elev og en engasjert pappa til å presentere sine forskningsresultater, erfaringer og synspunkter.

Program:

  • Er barna våre digitale prøvekaniner? v/Gaute Brochmann, trebarnsfar og engasjert debattant.
  • Hvordan hjernen fungerer i en digital kontekst?  v/ Mathias Øhra, universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, USN
  • Lærer du best når du leser på brett eller i bok? v/Tonje Stenseth, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, USN
  • Erfaringer og perspektiver fra Morten Oddvik, lærer og digital pedagog, og elev Sara Moen Hauenschild fra Horten videregående skole
  • Samtale/debatt

Påmelding og smittevern

Det er krav om antallsbegrensning og deltakerliste på grunn av covid19. Alle som skal delta må derfor melde seg på her. USN forutsetter at du bare kommer hvis du er frisk og følger helsemyndighetenes smittevernråd om blant annet å holde avstand under arrangementet.

Hvis det blir innskjerping i smittevernreglene vil arrangementet bli digitalt.