Forskingsdagane 2018

Me deltek i den nasjonale kunnskapsfestivalen Forskingsdagane. Det vert forskjellige arrangement i alle våre tre fylker.

Årets tema for Forskingsdagane er oppvekst. Dette er eit tema alle har både røynsle med og lærdom om, og me vonar det vil engasjere mange.

Årets program:

 • 25 september:

Drammen

 • 17. september:
 • 20. september:
 • 26. september:

Kongsberg

 • 27. september:

Porsgrunn/Skien

 • 19. september:
 • 19. september:
 • 20. september:
 • 21. september:
 • 26. september:
 • 26. september:

Ringerike

 • 19. september:
 • 26. september:

Vestfold

 • 25. september:
 • 25. september:
 • 26. september: