Forskingsdagane 2019

USN deltek i den nasjonale kunnskapsfestivalen Forskingsdagane 2019. Det vert ein rekke ulike arrangement i alle våre tre fylker. Førebuingane er godt i gang, og fullt program blir lagt ut her når det ligg føre.

Forskingsdagane er ein nasjonal forskingsfestival koordinert av Norges forskningsråd (NFR). I 2019 finn festivalen stad 18. til 29. september.

Tema: miljø

Tema for årets festival er miljø. Dette er eit tema vi vonar vil engasjere mange, og som USN har mykje relevant forsking om.

NFR leg opp til en vid definisjon av miljø som går ut over klimaspørsmål og miljøvern:

«Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft, men miljø er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. For alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Slik sett er temaet for Forskningsdagene 2019 relevant for oss alle.»

Les meir om årets tema på Forskningsdagene.no