Forskingsdagane 2020 ved USN

Illustrasjon av hjernen

Forskingsdagane er ein nasjonal forskingsfestival i regi av Noregs forskingsråd (NFR) der målet er å skape begeistring og forståing for forsking blant ålmenta.

– Vi har lange tradisjonar for å delta på Forskingsdagane og ser dette som eit godt høve til å formidle noko av den spanande forskinga som går føre seg på USN, seier prosjektleiar for Forskingsdagane 2020 ved USN, Helle Friis Knutzen.

Vi planlegg for at Forskingsdagane 2020 går som normalt, men førebur oss samstundes på å måtte digitalisere arrangementa eller leggje til rette for færre publikum, alt i tråd med anbefalingar og pålegg frå myndigheitene.

Opplysning og underhaldning

Festival spenn seg over perioden 16. til 27. september, og då opnar vi opp våre studiestadar for ein rekke gøyale arrangement og sender samstundes våre utovervendte forskarar ut på scenekantar og andre uvande arenaer for å både opplyse og underhalde.

Fleire av arrangementa vert også gjennomført i samarbeid med spanande eksterne aktørar, som til dømes Midgard Vikingsenter, Sjakkforbundet og ulike bibliotek.

Hjernen på agendaen

Tema for årets Forskingsdagane er «hjernen». Les meir om årets tema på Forskningsdagene.no.

Hjernen styrer vår kvardag. Det handlar om kjensler og relasjonar, logikk og læring, korleis vi fungerer og reagerer, tankar og draumer. Hjernen sluttar ikkje i nakken. Den styrer kroppen vår, og omfattar dimed både nevrologi og psykiatri, både fysisk og psykisk helse.

Blant årets arrangement på USN er «Hjernetrim for vikingar». Arrangementet finn stad i sjølvaste Gildehallen på Midgard vikingsenter, der publikum får lære om og sjølv freiste det gamle brettspelet hnefatafl, som ofte blir kalla «vikingsjakk».

Ellers kan publikum bland anna lære om korleis «Dans gjer deg smartare», eller vinne innsikt i drivkraftene i den amerikanske valgkampen på arrangemenetet «Trumfer hjartet hjernen i USAs valgkamp», eller få meir kjennskap om bruken av digitale hjelpemiddel i skulen, eller gå på forskingstorget i Porsgrunn eller konkurrere langs «Energistien» i Bø.

For å nemne noko.

Levande formidling

I år satsar vi igjen på populærvitskapeleg formidling i fleire spanande formar.
Det blir igjen ein serie korte og høgst relevante foredrag i PechaKucha 20x20-formatet gjennom arrangementet
«Forskarnatt: USN Powered by PechaKucha».

PechaKucha er japansk og kan omsettast til «skravling» eller «lyden av folk som snakkar», og er ein type lynpresentering, som består av 20 lysbilete som vises i 20 sekunder kvar og som avløyser kvarandre automatisk, slik at taiming og god formidlingsevne er essensielt.

Formatet vert kalla «the antidote to death by PowerPoint» og er kjend for å tvinge fram levande og underhaldande formidling.

Vi ønsker deg ein god festival i lag med USN.