Forskingsdagane 2019 ved USN

31

Tema for årets festival er miljø. Dette er eit tema vi vonar vil engasjere mange, og som USN har mykje relevant forsking om.

USN deltek i den nasjonale kunnskapsfestivalen Forskingsdagane 2019. Det vert ein rekke ulike arrangement i alle våre tre fylker. Førebuingane er godt i gang, og fullt program blir lagt ut her når det ligg føre.

Forskingsdagane er ein nasjonal forskingsfestival koordinert av Norges forskningsråd (NFR). I 2019 finn festivalen stad 18. til 29. september.

NFR leg opp til en vid definisjon av miljø som går ut over klimaspørsmål og miljøvern:

«Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft, men miljø er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. For alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Slik sett er temaet for Forskningsdagene 2019 relevant for oss alle.»

Les meir om årets tema på Forskningsdagene.no

Les også: Klimamøte mellom ungdom og forskere under Forskningsdagene 2019 ved USN