Forskingsdagane 2018

Me deltek i den nasjonale kunnskapsfestivalen Forskingsdagane. Det vert forskjellige arrangement i alle våre tre fylker.

Årets tema for Forskingsdagane er oppvekst. Dette er eit tema alle har både røynsle med og lærdom om, og me vonar det vil engasjere mange.

Årets program:

  • dato kjem: Energisti

Drammen

Kongsberg

Porsgrunn/Skien

Ringerike

Vestfold

Forskningsdagene ved HSN 21. - 30. september