Forskningsdager på Rauland: Kvalitetssyn i folkemusikk og folkebiblioteket under lupen

Har du noen gang stått med et plateomslag i hånda og tenkt over hvorfor det ser akkurat slik ut, eller tenkt over hvordan en bok blir omtalt i et boktips?


Professor Mats Sigvard Johansson, ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk på USN, har skrevet om hvordan ulike kvalitetssyn kommer til syne i folkemusikkfeltet.

Under Forskningsdagene 2019 inviterer han og Knut Oterholm, førsteamanuensis ved OsloMet, til åpen panelsamtale på campus Rauland 26. september. Oterholm har på sin side forsket på hvilke kvalitetssyn som blir speilet i bibliotekarers bokformidlinger.

– Sammen skal vi prate om kvalitetssyn på de to feltene, og se etter fellestrekk. Innen folkemusikken er det interessant å se hvordan visuelle representasjoner speiler den ambivalente posisjonen som mange folkemusikere inntar. Bevisst eller ubevisst så står mange utøvere i et spenningsfelt mellom eksempelvis det tradisjonelle og moderne, det bevarende og nyskapende og det konforme og det motkulturelle.

Professor Mats Johansson

Les om Forskningsdagene 2019 ved USN og se hele programmet her.

– Nyttig læring for alle

Kristoffer Berntsen, bibliotekleder ved campus Rauland, er ansvarlig for organiseringen av forskningsarrangementet og skal lede samtalen. Han mener det er viktig å være bevisst på problemstillingene som Johansson og Oterholm tar opp.

– Kriterier og andre faktorer som gjør at noe blir vurdert som kvalitet mens andre ting blir nedvurdert kan ofte være skjulte eller implisitte, også for aktører i feltet, sier han.  

– Ved å ta utgangspunkt i kvalitetsbegrepet kan man for eksempel synliggjøre hvordan et felt, som folkemusikkfeltet, består av ulike og til dels konkurrerende kvalitetssyn. Disse legger igjen ulike føringer for hva vi anser å være av god kvalitet, som igjen kan påvirke praksis, for eksempel hvilke slåtter som blir spilt. Selv om eksemplene som dras frem under samtalen vil handle om folkemusikk og litteratur, så er evnen til å kunne reflektere over kvalitetsbegrepet viktig i alle sammenhenger innen kulturproduksjon, så her er nyttig læring å finne for oss alle.

Kristoffer Berntsen utenfor campus Drammen. foto.

LES OGSÅ: USN-forsker: – Barn liker ikke bare søte dyr med myk pels

Et innblikk i forskerens verden

Berntsen påpeker i tillegg at arrangementet bidrar til å bygge en sterkere bru mellom studenter og forskere.

– Arrangementet er et eksempel på tettere kontakt mellom forskere og universitetsbiblioteket, men også mellom studenter og forelesere. Her kan studenter høre fra sine forelesere på en litt annen måte. De får høre om konkrete forskningsprosjekter og hvordan slikt arbeid foregår. Å gi et innblikk i forskningens verden kan forhåpentligvis bidra til å vekke forskerlysten i flere unge studenter.