Ungdom i klimamøte med USN-forskere

klimastreikende ungdom. Foto

Universitetet inviterer inn til dialogmøte om miljø mellom ungdom og forskere. Dette er bare ett blant mange arrangement ved USN under Forskningsdagene 2019


USN er godt i gang med planleggingen av flere spennende og aktuelle arrangement for Forskningsdagene 2019. Blant annet blir det holdt et dialogmøte om bærekraft mellom ungdom og forskere på campus Bø. Arrangementet har økonomisk støtte fra NFR.

I september inviterer vi tiendeklassinger i omegn til en spennende dag på campus Bø, der de blant annet får gå i dialog med USN-forskere innen felt som vann, planter, klima, helse og miljø, bærekraftig turisme og rettferdig handel.

Les mer om dette arrangementet i vår kalender

Bærekraftsmål

Elevene skal holde presentasjoner for forskerne og vica versa. Det blir også gode muligheter til å stille spørsmål og gå i dialog om alle utfordringene og mulighetene knyttet til bærekraft.

– Vi håper dette bidrar til økt bevisstgjøring av hvor viktig engasjement rundt FNs bærekraftsmål er, og at universitetenes forskning og formidling er en viktig brikke for å nå dem. Det skal bli interessant å se hvilke innspill ungdommen bringer til torgs, og se om vi får fram ideer til utvikling av et mer bærekraftig lokalsamfunn, sier Anette Norheim Fredly, campuskoordinator for campus Bø.

Plastprosjekt

Arrangørene jobber nå med å få på plass en profilert klimaaktivist som an holde et inspirasjonsforedrag for ungdommene.

Det er også planer om å koble elevene til et plastprosjekt hvor de skal utfordres til å samle inn plast og være piloter for å teste ut en registreringsapp som en studentgruppe på våre IT-studier har utviklet.