Huskebilder

Opplev en helt spesiell utstilling bestående av forskningsdata i form av fotografier tatt av barn. Du kan også bidra i forskningen ved å dele dine refleksjoner rundt fotografiene på «Forskningsbenken».


18 Sep

Praktisk informasjon

Utstillingen «Huskebilder» er en del av prosjektet Barns fotografiske ytringer, som foruten utstillingen består av et forskningsprosjekt samt utviklingsarbeid i barnehagene som deltar.

Kjernen i prosjektet er barnas egne fotografier og fortolkninger av dem, basert på en grunnantakelse om at foto gir barn en særlig anledning til å gi uttrykk for sine tanker og opplevelser.

39 barn som gikk sitt siste år i henholdsvis Karljohansvern, Lilaas Gård, Nordskogen og Strandparken barnehage i 2018/2019 er med i prosjektet. Barna fikk i oppdrag å fotografere det de ville huske fra barnehagen.

Tanken er at minnene barna ville ta med seg, kan fortelle noe om hva som er viktig for dem. Dette kan ses som en slags minnebok og et personlig element i prosjektet. Men målet med utstillingen er også å opplyse offentligheten om hverdagen i barnehagen, sett fra barns perspektiver.

I dette prosjektet er det barns blikk på verden vi interesserer oss for. Forskjellen kommer konkret til uttrykk ved at barna selv er skaper av motivene for fotografiene, og ikke er motiv for voksnes fotografier – slik de vanligvis er.

Målgruppen for dette arrangementet er barn og voksne i alle aldre med interesse for barnehagen som ramme for barndom.

Utstillingen består av 240 fotografier, film av fotograferingen i en av barnehagene og opptak av samtalene man kan høre ved å gå inn i en «lyddusj». Foruten å oppleve utstillingen vil det bli anledning til å møte fotografene – som nå går i 1.klasse. Det er også anledning til å møte flere av de ansatte i barnehagene, forskere fra USN og ansatte på Preus museum.

Vi inviterer deg til bidra til forskningsdelen i prosjektet gjennom å ta plass ved «Forskningsbenken» og skrive om hva du har blitt nysgjerrig på etter å ha sett utstillingen.

Det blir også lett servering

Større grupper (barnehager og skoler) bes melde fra om at de kommer av hensyn til serveringen.

Utstillingen «Huskebilder» er resultat av et samarbeid mellom USN, barnehager i Horten kommune og Preus museum.