Ingeniørdagen: teknologi og miljø for framtiden

Verden står overfor store utfordringer med klima og energi. Vi vil vise hvor vesentlig ingeniørene og teknologien er for å møte disse utfordringene.


26 Sep

Praktisk informasjon

Tradisjon tro arrangeres det ingeniørdag i Porsgrunn i forbindelse med Forskningsdagene. Tema for årets Ingeniørdag er miljø og teknoloig for framtiden.

Om lag 220 tiendeklassinger og 40 førskolebarn fra regionen deltar på en dag på campus Porsgrunn der vi legger fokus på klimafotavtrykk og FNs bærekraftsmål.

Vi håper dagen vil være med å påvirke elevene i sitt valg av videre utdannelse, men ønsker først og fremst å skape bevisstgjøring, begeistring og forståelse for teknologi og miljø. Samtidig vil vi vise sammenhenger mellom forskning, innovasjon og næringsliv.

Gjestene får bli kjent med noen av våre ingeniørstudenter, og det blir stands for bedrifter i Glassgata på campus. I tillegg arrangerer vi en rekke artige aktiviteter og foredrag

Se program for detaljer

Ingeniørdagen er et samarbeid mellom NITO, Tekna og Universitetet i Sørøst-Norge, Vitensenteret DuVerden og ansatte i ulike ingeniør- og teknologibedrifter i Telemark.