LET’S-konferanse: Undervisning for bærekraftig utvikling

“Termination of Still Life” av Jadwiga Blaszczyk-Podowska

Lærerutdannere fra USN inspirerer kollegaer og studenter ved å vise hvordan de arbeider med tema «bærekraftig utvikling» i sin undervisning i ulike fag og kunnskapsområder.


26 Sep

Praktisk informasjon

Endringsprosesser i retning av en mer bærekraftige tanke- og handlingsrettet holdning er allerede i gang hos den yngre generasjon i store deler av verden. Hvordan bidrar lærerutdanningen til at lærere i skole og barnehage kan bidra til denne utviklingen i sin undervisning?

For at kommende lærere skal bli engasjert, trenger de dedikerte lærerutdannere med eksemplariske og innovative former for undervisning.

Denne konferansen synliggjør arbeidet som lærerutdannere/forskere på USN gjør for å fremme studentenes forståelse av tema bærekraftig utvikling.

Gjennom korte presentasjoner organisert i parallelle sesjoner, vil konferansedeltakerne kunne få innblikk i bredden av fagene, ulike innfallsvinkler til temaet og definisjoner av begrepet «bærekraftig utvikling».

Klima og bærekraft

Tema for Forskningsdagene 2019 er miljø, og miljø henger tett sammen med klima og bærekraft. Forskergruppen LET’S (Learning and Teaching for Sustainability) oppfordrer til tverrfaglighet og utprøving av undervisning som engasjerer studenter gjennom helhetlige, erfaringsbaserte og transformative læringsformer. LET’S oppfordrer til utvikling av innovative undervisningsformer som kan motivere lærerstudenter til å engasjere seg og ta initiativ og ansvar for miljøet og for barna de kommer til å møte i sin yrkespraksis.

Den primære målgruppen for konferansen er ansatte og studenter på Fakultet for humaniora idrett og utdanningsvitenskap, samt kollegaer fra partnerskoler og -barnehager er også velkomne.

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkommen med musikkinnslag, ved Pål Runsjø og Biljana C. Fredriksen. Rom C1-4.

Kl. 10.15 – 10.30: USN og undervisning for bærekraftig utvikling, ved Biljana C. Fredriksen. Rom C1-4.

Kl. 10.30 – 11.00: Undervisning i miljø og bærekraftig utvikling: Hvilke problemstillinger velger studentene å fordype seg i? Ved Anja Gabrielsen. Rom C1-4.

Kl. 11.00 – 11.15: Pause.

Kl. 11.15 – 11.45: Biosfære: Kunstnerisk arbeid med insekter og planter. Utvikling av studenters empati for levende omgivelser, ved Jadwiga Blaszczyk-Podowska. Rom C1-4.

Kl. 11.45 – 12.30: Bærekraftig matservering. Utstilling ved Jadwiga Blaszczyk-Podowska. Poster: Den magiske fabrikken, Vesar og USN-HIU
Utstilling av aktuelle publikasjoner. D1-gangen. 

Kl. 12.30 – 13.00: Parallelle sesjoner: 

  • Sesjon bhg. 1: Workshop: Barns egne fotografier av natur – kilde til kunnskap om bærekraftig utvikling, ved Mari Pettersvold og Solveig Nordtømme. Rom: A1-68.
  • Sesjon skole 1: Hvordan fremme læring og engasjement parallelt med vurdering av undervisning for bærekraftig utvikling? Ved Elin Leirvoll Aschim og Anja Gabrielsen. Rom: A1-71.

Kl. 13.00 – 13.30: Parallelle sesjoner: 

  • Sesjon bhg. 2: Bærekraftig utvikling i utdanning og praksis: En verden verdt å leve i, ved Emilie Foyn-Bruun. Rom: A1-68.
  • Sesjon bhg + skole 2: Den bærekraftige smaken, ved Nina Schwebs. Rom: A1-71.

Kl. 13.30 – 13.45: Pause.

Kl. 13.45 – 14.15: Parallelle sesjoner: 

  • Sesjon bhg.+ skole 3: Bærekraft i barnehage og skole - Ny vind i seilene utepedagogikk? Ved Kari-Anne Jørgensen. Rom: A1-68.
  • Forskning parallellsesjon 3: Tre/et og økologisk bærekraft i kunst og håndverk, ved Nina Fallingen. Rom A1-71.

Kl. 14.15 – 14.45: Parallelle sesjoner: 

  • Sesjon bhg. 4: Hemmelig kjærlighet for trær: et undervisningsbasert forskningsprosjekt med barnehagelærerstudenter, ved Anne-Lise Nordbø og Biljana C. Fredriksen. Rom: A1-68.
  • Sesjon skole 4: Musikk og bærekraft: Presentasjon av et konsert- og forskningsprosjekt i lærer- og musikkutdanningen, ved Pål Runsjø. Rom: A1-71.

Kl. 14.45 – 15.00: Pause.

Kl. 15.00 – 15.30: AESD: Art Education for Sustainable Development, ved professor Helene Illeris. Rom C2-120.

Kl. 15.30 – 16.00: Oppsummeringer, ved Tassy Thompson og Biljana C. Fredriksen. Rom: C2-120.