– Forsker Grand Prix åpnet øynene mine

Pia Cecilie Bing-Jonsson i aksjon under Forsker grand prix i 2013. Foto
Pia Cecilie Bing-Jonsson i aksjon under Forsker grand prix i 2013.

Visedekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Pia Cecilie Bing-Jonsson, takker Forsker Grand Prix for at hun har lyktes som forskningsformidler.


I 2013 var Pia Cecilie Bing-Jonsson stipendiat ved UiO og arbeidet med et doktorgradsprosjekt som kartla kompetansen til ansatte i eldreomsorgen.

Forskningen hennes fikk stor oppmerksomhet fra nasjonale medier, og avstedkom blant annet store oppslag i Aftenposten. Senere har hun også hevet mange øyebryn og høstet flerfoldige «likes» med bloggen «Yngre om eldre» hos Forskning.no.

Suksessen hun har opplevd som forskningsformidler tilskriver hun langt på vei Forsker Grand Prix.

Formidlingsfagfeltet

Bing-Jonsson deltok i konkurransen i 2013, og var da blant de ti forskerne som ble valgt ut til å delta i finalen for Oslo og Akershus. Silja Torvik Griffiths fra UiB og Haukeland Universitetssykehus endte til slutt opp som vinner, men for Bing-Jonsson var opplevelsen like fullt en seier:

– Forsker Grand Prix åpnet øynene mine for forskningsformidling. Gjennom opplæringa vi fikk bygget jeg forståelse og respekt for at dette er et eget fagfelt – et fagfelt vi som forskere helst bør beherske. Det er jo slik at god, populærvitenskapelig formidling bidrar til å skape interesse og entusiasme for det forskningsarbeidet du har nedlagt, og det kan gjøre at resultatene dine får styrket gjennomslag, forteller hun.

Profesjonell opplæring

Bing-Jonssen vedgår at det ikke var gjort i en håndvending å gå fra å formidle til «de få» og til «de mange», men hun opplevde å få svært god hjelp fra Forsker Grand Prix-teamet.

 – Vi fikk profesjonell opplæring innenfor muntlig og skriftlig presentasjon og selvsagt øvelse i å formidle fra ei scene. Jeg lærte mye om kommunikasjon og hvordan man skal gå fram for å få oppmerksomhet. Samtidig fikk jeg en skikkelig «boost» når det kom til å tro på meg selv og ble trygg på at jeg virkelig tør å eksponere meg på denne måten, forteller hun.

Den rette balansen

Hun tror også at arbeidet knyttet til å formidle populærvitenskapelig kan hjelpe forskere til å forstå hva som er deres viktigste budskap:

– Ting blir jo gjerne klarere når de gjøres enklere. Likevel er det en åpenbar fallgruve å forenkle og popularisere forskningen så mye at den fremstår som banal og irrelevant utover å ha en underholdningsverdi. For min del har det alltid handlet om å finne den rette balansen, sier Bing-Jonsson.

Les også Pias blogginnlegg: Poppa formidling