Bedre hjelp til utsatte ungdommer

Anna-Sabina Soggiu. Foto

Soggiu forsker på hvordan velferdstjenestene kan samarbeide med ungdommer som sliter med rus og/eller psykiske helse, slik at de selv kan ta bedre grep om situasjonen de står i.


Forsker Grand Prix-deltaker Anna-Sabina Soggiu er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid.
 

Hun undersøker hvordan ambulante team arbeider med brukermedvirkning i møte med ungdom med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Et ambulant team er satt sammen av fagpersoner med ulik kompetanse, og jobber fleksibelt. De kan for eksempel møte brukerne hjemme, på skolen eller på en kafé.

– Hvorfor forsker du på dette?

Fordi ungdom er framtida, og fordi mange av dem faller utenfor på skolen eller i arbeidslivet og får utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Jeg tror nøkkelen er å i større grad inkludere ungdom i arbeidet med å takle utfordringene de står overfor.

– Hva ønsker du å oppnå?

– Jeg håper forskningen min oppleves som viktig for de det gjelder, ikke minst ungdommene selv. Og så håper jeg at jeg kan bidra til at ungdommenes stemmer i større grad løftes frem og blir hørt, slik at hjelpen de får faktisk nytter.