Engelsk i andre fag enn engelsk

Karina Rose Mahan. Foto

Karina Rose Mahan forsker på tospråklige klasser, der mesteparten av undervisningen foregår på engelsk. Hun undersøker hvordan lærerne mestrer å undervise på engelsk til norske elever og hvilket læringsutbytte dette gir.


Forsker Grand Prix-deltaker Karina Rose Mahan (27) er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

– Hvorfor forsker du på dette?

– Selv om nordmenn er flinke i engelsk, får mange panikk når de skal bruke språket på et høyere nivå. Jeg tror at tospråklig undervisning kan være en løsning, for da får man muligheten til å bruke engelsk i andre sammenhenger enn engelsktimen. Dessverre er det nesten ingen forskning på dette. Vi vet faktisk ikke hvordan lærere underviser gjennom et annet språk, og om det fungerer for elevene. Jeg tror også vi kan lære veldig mye spennende om hvordan språk fungerer i de andre fagene.

– Hva ønsker du oppnå?

– Mange av de tospråklige klasserommene skal stenges til høsten på grunn av en nyere tolkning av opplæringsloven. Jeg synes det er fryktelig synd, fordi det vil bety et tapt potensial for engelskkyndighet. Ved å beskrive hva som faktisk foregår i disse klasserommene håper jeg å gi et riktig bilde av denne undervisningsformen. Jeg håper også at forskningen min kan hjelpe lærere over hele verden som arbeider med tospråklig undervisning.