Karbonfangst som lønner seg

Hassan Ali. Foto

Hassan Ali forsker på en metode som kan gi en kraftig reduksjon av kostnadene forbundet med fangst av karbonutslipp fra prosessindustrien.


Forsker Grand Prix-deltaker Hassan Ali er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. Gjennom sitt doktorgradsarbeid utforsker han mulighetene for å få ned kostnadene forbundet med fangst av CO2-utslipp fra papir-, stål-, silikon- og sementindustrien.

– Hvorfor forsker du på dette?

– Fangst og lagring av CO2 vurderes som en av hovedteknologiene som kan motvirke global oppvarming. Problemet er at systemene som kan gjøre denne jobben er svært energikrevende og dermed svært kostbare. Derfor utforsker jeg muligheten for å gjenbruke den enorme varmen som skapes ved produksjon av papir-, stål-, silikon- og sementindustrien til å drifte systemene som fanger og lagrer CO2-utlippene. Jeg undersøker også delvis fangst gjennom en tidsvarierende fangstrate for å vurdere spot prisen på energi. Til sammen har dette potensial til å halvere utgiftene forbundet med CO2-fangst.

– Hva ønsker du oppnå?

– Målet mitt er å utvikle en metode som kan vise industrier og myndigheter at CO2-fangst ikke bare er tvingende nødvendig, men at det også kan være rimelig og praktiske gjennomførbart. Min drøm er at forskningsarbeidet mitt kan bidra til å redde vår vakre planet fra de katastrofale følgene av global oppvarming.