Kildekritikk på nettbrettet

Liv Lofthus. Foto

Lofthus forsker på ungdomsskoleelevers bruk av kilder og kildekritikk på nettbrett. Hun ser nærmere på hvordan de orienterer seg rundt hverandre og om nettbrettet når de jobber sammen om et samfunnsfagsprosjekt.


Forsker Grand Prix-deltaker Liv Lofthus (35) er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i pedagogiske ressurser og læreprosesser.

– Hvorfor forsker du på dette?

I samfunnsfag er det viktig å kunne forholde seg til forskjellige kilder. I den digitale verden er dette spesielt viktig, siden det er så mange tilgjengelige kilder, og det kan være veldig vanskelig å orientere seg. Elever lærer om kildebruk på skolen, men jeg vil se nærmere på hvordan de forholder seg til dette i sin skolehverdag. Det er mange meninger om det digitale inntoget i skolen, og det er mange undervisningsmetoder med digitale verktøy som utvikles. Dette er bra og viktig, men jeg synes også det er veldig viktig å se det hele fra elevenes ståsted.

– Hva ønsker du oppnå?

Jeg vil bidra til å skape mer klarhet om hvordan elever forholder seg til kilder i samfunnsfaget, og hvordan de orienter seg rundt disse. Jeg håper dette kan være med og underbygge demokratiske tanker ved at vi får økt kunnskap om hvordan forholder oss til kilder i en digital verden, så vi får innhentet sannferdig og velbegrunnet kunnskap.