Leirplassen som klasserom

Åsve Murtnes. Foto

Åsve Murtnes forsker på hvordan naturen i større grad kan tas i bruk som læringsarena i ungdomsskolen.


Åsve Murtnes (36) er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i kulturstudier. Hun samarbeider med en ungdomsskole om utviklingen av friluftslivsundervisning ved å ta i bruk skolens nærmiljø som læringsarena.

– Hvorfor forsker du på dette?

Naturen er en verdifull og meningsfull arena for læring og dannelse som vi ikke klarer å utnytte godt nok. Det er dessverre et stort gap mellom plan og praksis når det kommer til friluftsundervisning i ungdomsskolen. Samtidig er faglitteraturen knyttet til friluftsliv i skolen mangelfull, både når det gjelder oversikt over feltet og analyse av den friluftsundervisningen som finner sted.

– Hva ønsker du oppnå?

– Jeg drømmer om at naturen i større grad kan erstatte det tradisjonelle klasserommet som læringsarena i ungdomsskolen. Jeg håper arbeidet mitt kan bidra til at det etableres en bærekraftig friluftslivspraksis hvor det er en større sammenheng mellom det som planen for læringsutbytte og selve praksisen.