Røntgen på hjul

Elin Kjelle. Foto

Elin Kjelle (36) forsker på mobile røntgentjenester til sykehjem, som gjør at pasientene kan bli undersøkt på et trygt og kjent sted og samtidig slipper belastningen forbundet med å reise ut. Likevel er det et fåtall i Norge som har dette tilbudet.


Forsker Grand Prix-deltaker Elin Kjelle (36) er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid.

– Hvorfor forsker du på dette?

Jeg ønsker å få på plass et bedre tilbud til pasientene ved norske sykehjem. Mange blir både utslitt og forvirret av å måtte dra inn til sykehuset. Noen blir også alvorlig syke. Når jeg møter pårørende eller ansatte ved sykehjem, er alle glade for at noen tar opp dette. Det gjør at jeg opplever at prosjektet mitt er viktig, og at det betyr noe for folk.

– Hva ønsker du oppnå?

– Jeg håper helsemyndighetene vil bestemme seg for å legge til rette for innføring av mobile røntgentjenester i store deler av Norge ved hjelp av kunnskapen jeg frembringer. I dag er det kun seks sykehus i Norge som tilbyr mobil røntgentjeneste, selv om all forskningen som foreligger om dette viser at helsevesenet sparer penger samtidig som pasientene opplever et bedre tilbud.