Trening for de tyngste

Jarle Berge. Foto

Jarle Berge forsker på hvordan høyintensiv og moderat trening påvirker energiomsetning under hvile og aktivitet hos pasienter med sykelig overvekt. I tillegg undersøker han hvordan treningen påvirker gener, appetitt og livskvalitet.


Forsker Grand Prix-deltaker Jarle Berge er stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i økologi og leder prosjektet Exercise and Genes in Obese ved Sykehuset i Vestfold.

– Hva er sykelig overvekt?

Hvis du syntes det er krevende å finne klær som passer i vanlige butikker er det en indikasjon på at du kan få diagnosen sykelig overvekt. Dette er en diagnose som gis personer med kroppsmasseindeks (Body Mass Index – BMI) på over 40, eller over 35 med følgesykdommer. Med sykelig overvekt følger det mange relaterte sykdommer som hjerte- og kar, diabetes, søvnapnè (pustestopp på natta) og slitasje i ledd.

– Hvorfor forsker du på dette?

– Jeg har en lidenskap for fysisk aktivitet og et sterkt ønske om å hjelpe pasienter med sykelig overvekt. Sykelig overvekt er en kronisk sykdom som flere må leve med i fremtiden, trening og kosthold er et viktig element i en livsstilsendring. Jeg ønsker å se hvilken effekt trening isolert sett påvirker kroppen, slik at dette i fremtiden kan bidra til ny kunnskap i behandlingen av sykelig overvekt i helsevesenet.

– Hva ønsker du å oppnå?

– At jeg kan bidra til at helsevesenet setter enda mer fokus på trening som behandling både innenfor sykelig overvekt og andre diagnoser. Jeg ønsker også om å ha en viktig rolle i fremtidig forskning​ innen sykelig overvekt og behandling i helsevesenet.