Anette Hansen

Anette Hansen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsinteressene hennes er knyttet til eldre, og spesielt personer med demens og deres pårørende, kommunale helse- og omsorgstjenester og helseledelse.

I doktorgraden sin fra Universitetet i Oslo forsket hun på kommunenes ivaretakelse av psykososiale behov til hjemmeboende eldre med demens.

Forut for arbeidet sitt i akademia som underviser og forsker har hun mange års erfaring innen kommunal eldreomsorg, både som spesialsykepleier og leder. Hansen er tilknyttet forskergruppen USN Eldreforsk.

Mine foredrag:

Hva vil det si å være pårørende til en med demens?

I dag bor det i overkant av 100 000 personer med demens i Norge. Hvis vi antar at hver av disse har fire pårørende, så vil demenslidelsen påvirke livet til en halv million nordmenn. Dette tallet vil stige betraktelig i årene fremover. Pårørende blir ofte benevnt som «bærebjelken» i omsorgen for eldre som lever med demens.

I dette populærvitenskapelige foredraget vil vi blant annet se nærmere på hvordan det er å være pårørende til en som har demens. Hvorfor mange opplever det vanskelig å snakke om demensen og hva som kan gjøres for å skape mer åpenhet. Temaer knyttet til deltakelse og samarbeid vil også bli berørt.

 

Glemt eller ivaretatt? – Om psykososiale behov hos hjemmeboende personer med demens

Når det er snakk om demens så tenker vi ofte på hukommelsesproblemer og problemer med orienteringen. Men mange personer med demens har også utfordringer knyttet til bl.a. depresjon, angst, uro, irritabilitet eller ensomhet. Som følge av sykdommen kan personer med demens ha store vansker med selv å ivareta sin psykiske- og sosiale helse.

Dette populærvitenskapelige foredraget setter søkelys på psykososial helse og behov. Hvordan ivaretas psykososiale behov hos personer med demens som bor hjemme? Kan det være at disse behovene ikke blir ivaretatt? Og ikke minst, hvem har ansvaret for å imøtekomme denne type behov?

 

Borte bra, men hjemme best? Et foredrag om eldre

Det er en helsepolitisk målsetting at eldre skal bo lengst mulig hjemme. Hvordan samstemmer dette med eldres egne ønsker? Hvilke faktorer påvirker eldre hjemmeboende sin livskvalitet? Og hva vet vi om eldre og deltakelse? Det er noen av temaene vi vil komme innom i dette populærvitenskapelige foredraget.  

Bilde av Anette Hansen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-138B)

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?
Kontakt Anette Hansen for å gjøre en avtale.