Runar Bakken

Runar Bakken har vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning – Sør og har siden 2012 arbeidet med problemstillinger innenfor gerontologi; læren om normal aldring.

Bakken ble ansatt ved sykepleierhøgskolen fra 1988. Han er sykepleier, pedagog og har også teatervitenskap i fagkretsen.

Han har forsket på sykepleie, kjønn og kultur, tjeneste- og omsorgsforskning. Bakken har spesielt vært opptatt av grunnlagsspørsmål som forholdet mellom alderdom og sykdom, hva det innebærer å leve som avhengig av andre mennesker, for å kunne leve videre, selvbestemt død, og frykten for alderdommen i et historisk og kulturelt perspektiv.

I de siste årene har han skrevet flere bøker og arbeidet med paradokset: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle; og om å forlenge livet gjennom genetisk intervensjon; transhumanisme.

Han kan tilby foredrag innenfor disse tematikkene.

 

Mine foredrag:

 

«Alderdommen» av Simone de Beauvoir

Alderdommen skrev S. D. Beauvoir i 1970, men den ble først oversatt til norsk i 2016. Bakken har holdt foredrag om hennes syn på hva det innebærer å eldes og leve som gammel.

Runar Bakken mener Simone de Beauvoirs bok «Alderdommen» bidrar til å øke vår forestillingsevne for hva det innebærer å eldes og leve som gammel. 

– Hun øker vår forestillingsevne for hva det innebærer en dag å bli løftet opp og ut av de gatene og steder vi ferdes og lever i, for til slutt å befinne oss i overgangen mellom liv og død i eget hjem eller sykehjem. Beauvoir er blitt anklaget for å være for pessimistisk i sine beskrivelser av alderdommen. Det er jeg uenig i. Det hun vil og det hun gjør, er å stikke hull på mystifiseringer, myter og bortforklaringer med hensyn til hva det innebærer å eldes og leve som gammel før og nå, og hun gjør det på en måte som gjør at vi tør å se noe vi aldri tidligere har turt å se og ta inn over oss.

 

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

Det er et foredrag som forholder seg til paradokset i tittelen. Et paradoks menneskeheten har forholdt seg til helt frem til i dag.

Boken «Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle» tematiserer ulike sider ved motsetningen mellom det å ville leve så lenge som mulig, men ikke bli gammel og skrøpelig, og er oversatt til dansk. Foredraget tar utgangspunkt i hvordan dette kan oppleves og erfares. Foredraget er blitt holdt rundt om i Norge og Danmark.

Ny bok og nytt foredrag: I løvens Gap – om aldring og alderdom i dag og årene som kommer

 

 

 

 

Frykten for alderdommen

Dette er et foredrag Bakken har holdt rundt omkring i landet, også på biblioteker i Telemark fylke. Det er foredrag som tar oss med på en reise gjennom historien med blikket rettet mot hvordan gamle er blitt behandlet; fra frivillig død, ættestup, rituelle indirekte og direkte drap, kirkelig omsorg og til velferdsstatlige ivaretakelse fra 1950-tallet og frem til i dag. Kommer velferdsstatlig ivaretakelse av gamle å bli sett på som en historisk parentes om noen år?

 

Transhumanisme og alderdom

Foredraget retter blikket mot hva transhumanismens ambisjoner om å forskjønne, forbedre og forlenge det menneskelige liv. Transhumanistisk forskning finansieres i stor grad av IT-giganter som Google og Facebook.  

Bakken

Dosent

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Runar Bakken for å gjøre en avtale.