Effektmåling og evaluering av folkehelsetiltak: til glede eller besvær?

Illustrasjonsbilde folkehelse - to damer som går i skogen.

Tiltak for å forbedre folkehelsa kan spare samfunnet for store summer, sikre at folk kan stå lenger i jobbene sine og både sikre og forbedre livskvaliteten. Men ikke alle tiltak er like effektfulle, og det er derfor veldig viktig å kunne måle og evaluere. Bli med på webinar hvor akkurat dette er temaet vi diskuterer.


27 Sep

Praktisk informasjon

Norway Health Tech og det regionale helsenettverket HelseHub, der Universitetet i Sørøst-Norge er partner, inviterer til webinar der vi setter søkelys på hvorfor effektmåling og evaluering av folkehelsetiltak er viktig. Her får du innblikk i noen utfordringer kommunene har relatert til gjennomføring av måling og evaluering, og hva som skal til for å lykkes. I tillegg får du noen tips til tilgjengelige ressurser.

Målgruppen for dette arrangementet er ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med folkehelsearbeid, studenter med interesse for temaet og andre som ønsker mer kunnskap om effektmåling og evaluering.

Program: 

12.00     Velkommen til webinar

12:10    Effektmåling og prosessevaluering av folkehelsetiltak
Catherine Lorentzen, førsteamanuensis, Institutt for sosial-, helse- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

12:40     Evaluering i folkehelseprosjekter – noen praktiske eksempler
Kim Andersson, fagpedagog, Oslo kommune

13:10     Utfordringer knyttet til evaluering og effektmåling

Vi får presentert noen utfordringer fra:

  • Asker kommune
  • Drammen kommune
  • Viken fylkeskommune

13:30     Paneldebatt om effektmåling og evaluering av folkehelsetiltak

14:00     Avslutning

Påmeldingsfrist 24. september 2021