Ufrivillig skolefravær – mot en bedre skole for alle!

Gratis konferanse for lærere, foresatte, ansatte i PP-tjenesten, BUP og andre interesserte.


19 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

 

Universitet i Sørøst-Norge inviterer lærere, rektorer, foresatte, PP-rådgivere og andre fagansatte til en gratis konferansedag på Campus Vestfold i Bakkenteigensalen, fredag 19. september.

Tema er skolevegring/ufrivillig skolefravær: Hva vet vi om skolerelaterte faktorer, og hvilke tiltak kan bidra til at barna det gjelder kommer tilbake og trives på skolen.

Forskere, prosjektledere, foreldre og ungdommer forteller om forskning, egne erfaringer og prosjekter som har lykkes med å få elever tilbake til skolen.

 

Program

Torsdag 19. september


11.00 -11.15

Velkommen

v/nestleder i FUG Johanne Marie Olaussen


11.15 -12.00

Ufrivillig skolefravær- årsaker og tiltak: 

Marie-Lisbet Amundsen, professor USN


12.10 -12.40

Kan ufrivillig skolefravær oppdages på et tidligere tidspunkt?

Geir Møller, seniorforsker, Telemarksforsking


12.40-12.55

Om skolefraværsprosjektet i Sunnfjord kommune

Cecilie Udberg-Helle, prosjektleder/master i spesialpedagogikk


12.55 -13.25

Pause


13.30 -14.15

Fra spesialskole til lærerutdanning

Dagfinn Moen; tidligere mobbeoffer


14.15 -14.30

Betydningen av medbestemmelse

Camilla Selmer Phd-stipendiat, USN


14:45 -15:05

Hjelpeapparatet rundt barnet

Mari Vatne: Mor og logoped/master i spesialpedagogikk


15.05-15.25

Hvorfor er åpenhet så viktig?

Janne Kristiansen Gjeruldsen, mor


15.25 -15.55

Tre ungdommer forteller - hva skal til for å få oss elever tilbake på skolen.


15.55 -16.00

Oppsummering og avslutning

Meld deg på i dag