Konfliktløsing for vikinger – lov og rett i vikingtid

(Foto: Vestfoldmuseene IKS)

Spennende foredragsserie i historiske omgivelser.


02 Oct

Praktisk informasjon

Fra de første menneskene ble bofaste har konflikter vært en viktig del av historien. Her i Skandinavia trekkes ofte vikingtiden fram som en spesielt voldelig periode. Men stemmer dette bildet med hva forskningen forteller oss?

Vi undersøker hva vi egentlig vet om konflikter og konfliktløsing i denne perioden og hvilke konsekvenser en ukritisk romantisering av fortidens voldsbruk kan få i vår egen tid.

Hele arrangementet blir strømmet direkte via Midgard Vikingsenter sin Facebook side

Program:

  • kl.12.00: Mørke skyer over Borre: bruk og misbruk av historie ved rådgiver Fredrik Bjønnes (Vestfoldmuseene)
  • kl. 13.00: Vikingtidens brutale religionskonflikter på norske ting ved professor Anne Irene Risøy (Universitetet i Sørøst-Norge)
  • kl. 14.00: Ringer, gisler og sex: fred og strategier for fredsbevaring i yngre jernalder ved førsteamanuensis Karl Christian Alvestad (Universitetet i Sørøst-Norge)
  • kl. 15.00: Hvordan drepe seg til rikdom: holmgang og duellering i vikingtiden ved Knut Roger Brekke (Masterstudent ved UiO)