Teknologi som kan redde helsa i Oslofjorden

Oslofjorden fra Østerøya

På Universitetet I Sørøst-Norge forsker vi på teknologi som kan være med å gjøre Oslofjorden til et sunnere sted for både fisk, planter og mennesker.


27 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Torsk og tare forsvinner fra Oslofjorden. Miljøgifter og humusstoffer øker. Fjorden er truet både som spiskammers og rekreasjonssted. 

Vi inviterer næringsliv, politikere og andre med engasjement for Oslofjorden til en ettermiddag med populærvitenskapelig presentasjoner om tilstanden i Oslofjorden og hva teknologi kan bidra med for å bedre den. 

Program

 1. Konsekvensen av dagens ikke-bærekraftige forbruk og produksjonsmønstre
 2. Hva må gjøres for å etablere bærekraftige forbruk og produksjonssystem?
 3. EUs «Green Deal»: Etablere en sirkulær økonomi med bærekraftige produkter innen 2030
 4. Status for miljøtilstanden i Oslofjorden
 5. Hvordan overvåke og rydde opp i Oslofjorden ved bruk av bioteknologiske mikrosystem og autonome produktsystemer?
 6. Forskningsrådets porteføljeplan for muliggjørende teknologier som nano- og bioteknologi
 7. Paneldebatt: Hvordan etablere en nasjonal infrastruktur for muliggjørende bioteknologiske mikrosystem i Vestfold?

Bidragsytere

 • Førsteamanuensis Lars Eric Roseng, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USN 
 • Professor Frank Karlsen, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USN
 • Seniorforsker Helene Frigstad, Norsk institutt for vannforskning 
 • Arne Johan Hestnes, direktør for Digital Technology i Kongsberg Discovery

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, næringsklyngen Electronic Coast og Naturvernforbundet.