Teknologi som kan redde Oslofjorden - for realfagselever

Oslofjorden fra Østerøya

På Universitetet I Sørøst-Norge forsker vi på teknologi som kan være med å gjøre Oslofjorden til et sunnere sted for både fisk, planter og mennesker.


27 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Torsk og tare forsvinner fra Oslofjorden. Miljøgifter og humusstoffer øker. Fjorden er truet både som spiskammers og rekreasjonssted. 

Vi inviterer lærere i realfag til å ta med klassen sin til en formiddag med populærvitenskapelig presentasjoner om tilstanden i Oslofjorden og hva teknologi kan bidra med for å bedre den. 

Hovedfokus for dagen er hvordan vi kan bruke ny teknologi for bedre overvåking og opprydding av Oslofjorden. Ny teknologi har som visjon "same-day, test and treatment, on-site in real-time". Miljødirektoratet kaller denne teknologiutviklingen for en månelanding innen miljøovervåking. Vestfold er i front når slik teknologi skal utvikles.

I tillegg vil det vil vi presentre siste nytt fra EU og deres omstilling til mer bærekraftige produkter. Omstillingen krever mye forskning og utvikling, og skaper mange nye arbeidsplasser for morgendagens flinke unge menn og kvinner.

Arrangementet er et samarbeid mellom USN, kompetansenæringsklyngen Electronic Coast og Naturvernforbundet.

Bidragsytere

  • Førsteamanuensis Lars Eric Roseng, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USN 
  • Professor Frank Karlsen, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USN
  • Seniorforsker Helene Frigstad, Norsk institutt for vannforskning 
  • Arne Johan Hestnes, direktør for Digital Technology i Kongsberg Discovery

Meld på klassen din her