Lørdagsuniversitetet Horten: Gaza: Historie, samfunn og politikk

Øyvind Wistrøm har holdt mange foredrag om Israel/Palestina-konflikten. I dette foredraget snakker han om Gaza, et område han kjenner godt. Populærvitenskapelig foredrag.


17 Sep

Praktisk informasjon

Øyvind Wistrøm - fotoIsrael-Palestina-konflikten er en av verdens lengstvarende og kanskje vanskeligste politiske konflikter, og sentral i forhold til alle Midt-Østen-krisene.

I Horten er det flere flyktninger fra Gaza, blant annet Somaya El-Sousi som har stipend for å være fribyforfatter. Nå har det kommet en ny friby-forfatter fra Gaza til Horten. (Horten er en såkalt friby, dvs. en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist, kunstner, .. i opptil to år.)

I den anledning skal det være et arrangement for å presentere hennes forfatterskap. Wistrøms foredrag inngår i dette arrangementet.

Wistrøm skal snakke om:

  • Israel/Palestina-konflikten: Verdens enkleste men likevel kanskje vanskeligste politiske konflikt?
  • Den historiske bakgrunnen, den faktiske situasjonen «på bakken» og om menneskerettigheter i Gaza i dag. 

Etter hans innlegg skal de to forfatterne fra Gaza presentere noe av sin poesi, før han til slutt skal intervjue dem om sitt liv og arbeid.


Universitetslektor Øyvind Wistrøm har jobbet for FN i Gaza i nesten to år (2010-2012) og også har ledet et samarbeidsprosjekt mellom USN og  to palestinske universiteter bl.a. i Gaza.

På USN har han undervist i bl.a. Internasjonal Politikk, samt om natur, klima- og miljøspørsmål innen lærerutdanningen. Han har også forsket på demokrati.