Lørdagsuniversitetet Horten: Mangfold i utdanning og arbeidsliv

Jobber du med mennesker? «Mangfold som ressurs» er en gjenganger i planer og mål for skole og i arbeidsliv, men hvorfor? Populærvitenskapelig foredrag.


11 Feb

Praktisk informasjon

Tony Burner - fotoOg hvordan kan det gjøres? Foredraget vil gi deg større forståelse av hva mangfold er, muligheter, utfordringer og noen forslag til løsninger.

Tony Burner er professor ved lærerutdanningene på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har studert engelsk, norsk som andrespråk, historie, didaktikk og veiledningspedagogikk.

Han har blant annet forsket på flerspråklighet og mangfoldskompetanse i skolen og har lang erfaring fra arbeid i likestillings- og inkluderingsutvalg.

Burner har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskole og videregående skole, og har hatt et forskningsopphold i Australia. Noen av hans interesser er sosiale medier, filmer, reise og matopplevelser.