Lørdagsuniversitetet Lardal: Flåttens livssyklus

Hvorfor er den smittebærer? Hvor farlig er den? Hvordan unngår vi den? Professor Andrew Jenkins er utdannet molekylærgenetiker og underviser i mikrobiologi. Populærvitenskapelig foredrag.


04 Feb

Praktisk informasjon

Skogflåtten, Ixodes ricinus, er utbredt i kystsonen i Norge nord til polarsirkelen. Den er en fjern slektning av edderkopp, skorpioner og midd og en sterk konkurrent for tittelen "Norges minst populær leddyr". 

Flåtten lever utelukkende av blod som den suger fra ulike dyr. DenAndrew Jenkins - foto er avhengig av dette blodmåltidet for å videreutvikle seg til neste stadium i sin livsyklus, men smittestoff kan følge med og dermed bli overført til flåttens neste vert.

Flåttforsker Andrew Jenkins gir en oversikt over flåttens liv, de smittestoffene den bærer, og hva man kan gjøre for å unngå den. Jenkins er professor i økologisk mikrobiologi ved institutt for natur, helse og miljø.

Hans hovedfokus for egen forskning er flått og flåttbåren sykdom, og han arbeider også med antibiotikaresistens og bakteriegenetikk. Han bruker kunnskapen sin om molekylærgenetikk i mange ulike samarbeidsprosjekter.