Lørdagsuniversitetet Lier: Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt

Øyvind Wistrøm snakker den naturlige og menneskeskapte drivhuseffekten. Populærvitenskapelig foredrag.


04 Feb

Praktisk informasjon

Øyvind Wistrøm - fotoI både nasjonal og internasjonal politikk blir det hele tiden referert til Paris-avtalen når man diskuterer klima. Og varslene om en kommende klima-katastrofe er ikke få.

Men hva er egentlig «klima» og hva er det lokale «været»? Og hva bestemmer klima?

Foredraget handler om hva «vær» er og hva «klima» er, hvordan klima har variert gjennom jordas historie, og hva som har forårsaket disse endringene.

Wistrøm tar også for seg hva vitenskapen og FN nå sier om hvordan klima kan komme til å utvikle seg og hvilke konsekvenser det kan få. Og litt om hva vi kanskje bør gjøre?

Universitetslektor Øyvind Wistrøm underviser i forskjellige emner innen både naturfag og internasjonal politikk i barnehagelærerutdanningen, allmennlærer- og PPU-studier.

Sentrale emner er uteskole, demokrati, miljø (bærekraftig utvikling), evolusjon, økologi og naturgeografi.