Lørdagsuniversitetet Lier: Superbugs på vei, hvordan kan vi bekjempe antibiotikaresistens

Etter hvert som effekten av eksisterende antibiotika avtar, ser superbuggene ut til å vinne flere og flere kamper. Populærvitenskapelig foredrag med professor Jörn Klein.


28 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

I 2014 publiserte Lord O'Neill en gjennomgang bestilt av den britiske regjeringen som forutsa at innen 2050 vil 10 millioner mennesker rundt om i verden dø hvert år på grunn av superbug-infeksjoner.

Uttrykket "superbug" refererer til bakterier som er resistente mot antibiotika.

Moderne medisin er ikke mulig uten tilgang til effektive antibiotika.

Etter hvert som effekten av eksisterende antibiotika avtar, ser superbuggene ut til å vinne flere og fleJörn Klein - fotore kamper, med tidligere kurerbare infeksjoner som nå ikke kan behandles.

–Går vi inn i en 'post-antibiotisk' æra med økende antall dødsfall og uføre av sykdom forårsaket av epidemier og pandemier, som reverserer de medisinske gjennombruddene i de siste århundrene, spør professor Jörn Klein.

Han er professor i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern ved USN, og har blitt mye brukt av media etter at koronasmitten kom til Norge. Han er programansvarlig for Norges eneste utdanning innen smittevern på masternivå.

I tillegg er han medlem i statens smittevernnemnd og var medlem i fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi for Helse Sør-Øst.