Lørdagsuniversitetet Notodden: Vikingtidens sterke mytologiske kvinneskikkelser – fantes de i virkeligheten?

Førsteamanuensis Anne Irene RIsøy har doktograd fra UiO med en avhandling om "Sex, rett og reformasjon". Populærvitenskapelig foredrag.


11 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 11. september 2021
  • Tid: kl. 14.00 - 15.00
  • Sted: Notodden bibliotek

I de siste årene har Anne Irene Risøy arbeidet mer og mer med vikingtiden.

Den norrøne mytologien som først og fremst finnes bevart i eddadiktene, skildrer kvinner som både er sterke, selvhevdende og til tider rett fremAnne Irene Risøy morderiske.

Hva kan andre kilder si?

Kan f.eks arkeologien, samt skriftlige kilder skrevet av utlendinger som kom i kontakt med nordboerne, støtte opp om et syn som går på at de mytologiske kvinneskikkelsene kan ha eksistert i vikingtiden?