Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Hvem er vanlige folk og folk flest?

Førsteamanuensis Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenlignende politikk, og er en erfaren samfunnsdebattant som har vært mye i radio og TV. Populærvitenskapelig foredrag.


22 Jan

Praktisk informasjon

I årets valgkamp hørte vi ofte om at nå er det «vanlige folks tur». Slike formuleringer som «vanlige folk», «folk flest» eller «alle skal med», blir ofte brukt i politikken og da særlig i de politiske partienes valgprogrammer og i selve valgkampen.

Hva betyr slike begreper i politikken, og hvem er den typiske velgeren til de forskjellige politiske partiene? Har slike utsagn noen innvirkning på hvordan vi til syvende og sist stemmer?

Jan Erik Grindheim underviser i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og har en bistilling i tankesmien Civita, hvor han har utgitt flere rapporter om forholdet mellom de politiske partiene og deres velgere.

Han har også skrevet læreboken Norsk politikk sammen med Knut Heidar og Kaare Strøm, hvor de blant annet er opptatt av å forstå de forskjellige partienes oppslutning fra velgerne og hvilke velgergrupper som stemmer på hvilke partier.