Lørdagsuniversitetet Ringerike: Hva skjer i norsk politikk?

Førsteamanuensis Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenlignende politikk, og er en erfaren samfunnsdebattant som har vært mye i radio og TV. Populærvitenskapelig foredrag.


11 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 11. september 2021
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Ringerike bibliotek

Jan Erik Grindheim er en av forfatterne av læreboken Norsk politikk, som kom i andre utgave på Universitetsforlaget i 2020.

Med utgangspunkt i denne boken ser han nærmere på de sakene som til enhver tid dominerer norsk politikk og hvordan de politiske partiene forholder seg til disse.

En gjennomgående trend de siste årene, er en tiltagende todeling av norsk politikk i en høyre- og venstreside hvor velgerne skifter parti innenfor de to blokkene snarere enn mellom dem.

Dette er i seg selv en utfordring for de politiske partiene, men det er også interessant å se på årsakene til at dette skjer.