Lørdagsuniversitetet Ringerike: Norge og Europa i en verden i endring

Usikkerhet er kanskje det ordet som best beskriver dagens situasjon i internasjonal politikk. Professor Jan Erik Grindheim vil fortelle om tre utviklingstrekk med spesiell betydning for Norge. Populærvitenskapelig foredrag.


12 Oct

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Usikkerhet er kanskje det ordet som best beskriver dagens situasjon i internasjonal politikk. Det er flere grunner til dette, men i denne forelesningen vil professor Jan Erik Grindheim fra USN Handelshøyskolen fokusere på tre utviklingstrekk med spesiell betydning for Norge.

For det første hvordan presidentvalget i USA i 2024 vil kunne påvirke NATO-samarbeidet og NATOs forhold til EU og derved Norge.

For det andre hvordan samarbeidet internt i EU vil kunne påvirkes av høyrepopulismens fremvekst i EUs medlemsstater.

Og for det tredje hvordan vi i Norge forholder oss til disse endringene i årene som kommer. Vil denne usikkerheten kunne føre til en ny debatt om et norsk medlemskap i EU?

Jan Erik Grindheim underviser i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og har en bistilling i tankesmien Civita, hvor han har utgitt flere rapporter om forholdet mellom de politiske partiene og deres velgere.

Han har også skrevet læreboken Norsk politikk sammen med Knut Heidar og Kaare Strøm, hvor de blant annet er opptatt av å forstå de forskjellige partienes oppslutning fra velgerne og hvilke velgergrupper som stemmer på hvilke partier.