Lørdagsuniversitetet Stokke: Er demokratiet truet?

– En sentral lærdom fra det tjuende århundret er at demokrati ikke kan innføres en gang for alle. Statsviter Dag Einar Thorsen gir deg innsikt i demokratiets historie og tilstand i dag. Populærvitenskapelig foredrag.


24 Sep

Praktisk informasjon

Selv om institusjonene kan være sterke så kan deDag Einar Thorsen - foto uthules langsomt, ved hjelp av det Stalin kalte «salamitaktikk», sier Thorsen.

Thorsen har en ph.d. i statsvitenskap, og arbeider som førsteamanuensis i statsvitenskap med interesse for samtidshistorie og politisk filosofi.

Han er ofte i media og holder aktuelle foredrag med temaer fra politikk og samfunnsliv.


Dag Einar Thorsen mener demokratiet er noe som til stadighet må vedlikeholdes, opprettholdes og kjempes for.

–  Demokratiet må også være på vakt, være årvåkent og klar til kamp mot sine fiender. Som det heter i et fyndord feilaktig tilskrevet mange forskjellige slags berømtheter opp gjennom historien: «For at det onde skal seire, er det ofte bare nødvendig at gode mennesker gjør ingenting.»