Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Legendariske lærerinner

Professor emeritus Willy Aagre trekker fram lærerinner som bidro til å fornye pedagogikken i tidsperioden mellom 1880 og 1960. Populærvitenskapelig foredrag.


16 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 16. oktober 2021
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: Tønsberg og Færder bibliotek

– Eksempler på slike interessante skoleprofiler er Anna Rogstad, Anna Sethne, Helga Eng, Tilla Valstad og Margrethe Munthe, sier Aagre.

Willy AagreAagre er professor i pedagogikk. Han har vært tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge og dets forløpere siden 1990 og har undervist i emner som pedagogisk historie, ungdomskunnskap, fritidspedagogikk, karriereveiledning og vitenskapsteori.

I løpet av de tre siste tiårene har han skrevet en rekke bøker og artikler som har vært mye i bruk innenfor høyere utdanning. Aagre har lang erfaring i det å popularisere vitenskapelige temaer som med sin fengende form treffer tilhørerne, uansett hva slags bakgrunn de har.