Lørdagsuniversitetet Tønsberg: Utdanning for framtida

Vi får stadig mer kunnskap om pågående kriser. Førsteamanuensis Anja Gabrielsen presenterer i dette populærvitenskapelige foredraget muligheter for å jobbe med framtidshåp for barn og unge.


04 Feb

Praktisk informasjon

Førsteamanuensis Anja Gabrielsen - foto av henneVi får stadig mer kunnskap om pågående kriser og det er ikke lett å ha framtidshåp når vi daglig hører om ekstremtørke, storflom, kriger, energikrise og at verdens dyr er alvorlig truet.

Samtidig har begrepet bærekraft for lengst blitt innarbeidet, og brukes både rettmessig og som del av grønnvaskende reklame.

Også i utdanningssystemet, i norske skoler og universitet, har bærekraftig utvikling fått større plass. Hvordan kan vi fokusere på dette uten å øke de unges bekymringer?

Anja Gabrielsen presenterer i dette foredraget muligheter for å jobbe med framtidshåp for barn og unge. Både tilknyttet elever i skolen og lærerstudenter ved universitetet. Hun kommer inn på klimaangst og økosorg, et naivt og et konstruktivt framtidshåp og hvilke kompetanser som er spesielt viktige når vi skal utdanne de unge til en mer bærekraftig framtid.

Førsteamanuensis Anja Gabrielsen underviser i naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, og er spesielt interessert i de store miljø- og bærekraftsutfordringene. Hun har i mange år forsket på hvordan vi kan jobbe med tematikken sammen med barn og ungdom.