Lørdagsuniversitetet Porsgrunn: Skogvern

Førsteamanuensis Stefanie Reinhardt gir en oversikt over skogvern i Norge, med litt internasjonal vri. Populærvitenskapelig foredrag.


28 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

I kampen for natur og klima er skogen vår viktigste allierte. Men skogen er Norges økosystem med dårligst naturtilstand.

70% av den norske skogen har vært flatehogd, mens halvparten av alle rødlistete arter hører hjemme i skogen. Mange av disse artene er knyttet til død ved og en variert aldersstruktur i Stefanie Reinhardtskogen, noe som er vanskelig å finne i en vanlig norsk produksjonsskog.

I Norge har det vært store konflikter i forbindelse med vern av skogen. Derfor har konseptet «frivillig vern» blitt innført og med dette har skogvern blitt økonomisk sett veldig attraktivt.

Nå ønsker mange skogeiere å verne sine skoger, men ikke alle skoger kan vernes heller. For å verne de skogene som er svært verdifulle for naturmangfold, skal nå Norges naturskoger kartlegges.

Norge har signert Naturavtalen og sagt seg enig i å verne 30% av landet fram til 2030, dette gjelder også skogen. 

Stefanie Reinhardt er førsteamanuensis i økologi, med doktorgrad i fjelløkologi og mastergrad fra Tyskland i naturvern og skogøkologi.

Hun underviser i botanikk og bevaringsbiologi, og har forsket på hvordan klima- og arealendringer påvirker naturmangfold. Hun har bred internasjonal erfaring, og bl.a. undervist og forsket mange år i Guatemala.