Forskning – Klasseromsforskning

Forskningsfelt

I klasseromforskning vil forskeren observere, undersøke og analysere det som foregår i undervisning og læring i klasserommet og diskutere begrepene kvalitet og kreativitet. Forskergruppa orienterer seg mot:

 • kvalitet og kreativitet i undervisning og læringsformer og forske på læringsressurser og læreprosesser som kan bidra til sammenheng mellom utdanningsvitenskap, didaktikk og praktisk lærerarbeid.
 • teoretiske perspektiver på gode undervisningsformer og kvalitetsbegrep
 • hva som hemmer, fremmer og videreutvikler kvalitetskultur i skole og utdanning
 • strategiske valg av undervisnings- og vurderingsformer
 • interaksjon mellom lærer og elev og elev–elev, lærer- og elevroller

Forskere og nettverk

Forskergruppa består av forskere og undervisere fra flere fagfelt på USN, knyttet til ulike undervisningsprogram – fra masterstudier til grunnutdanninger. Vi samarbeider med andre forskergrupper og institusjoner om enkeltpublikasjoner. Gruppa ledes av Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl.

Aktivitet og planer

Det overordnede målet er – gjennom klasseromforskning – å rette søkelys på hva som kjennetegner kvalitet og kreativitet i undervisning.

Forskergruppas mål er for det første å arbeide med vitenskapelige publikasjoner, der målgruppa er studenter, lærere, lærerutdannere og forskere.

Fra høsten 2018 arbeider forskergruppen med tre områder: 

1. Undervisningskvalitet i grunnskolen

 • Empatisk lesing (Bueie, Bakke, Lindstøl, Moe)
 • Matematikkdidaktikk (Kverndokken, Karlsen, Klaveness, Lindstøl Fauskanger)
 • Engelsk didaktikk (Kverndokken, Burner, Carlsen)

2. Undervisningskvalitet i lærerutdanning

 • Forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli ...» (Bakke, Karlsen, Klaveness, Lindstøl, Bueie & Moe (i samarbeid med Madsen, Bjerkholt, Olsen, Ørbeck & Kindeberg)

3. Undervisningens dramaturgi og dramaturgiske analyser av undervisning

 • Dramaturgiske analyser – vitenskapsteoretisk tilnærming (Bakke & Lindstøl)
 • Dramaturgiske modeller og begrep i undervisningskontekster (Lindstøl & Bakke).