Forskningsgruppa i naturfagdidaktikk har faglig og fagdidaktisk bakgrunn fra de viktigste vitenskapsfagene innen skolens naturfag: biologi, kjemi, fysikk og geologi.

Vi forsker på og arbeider for økt kompetanse på læring og undervisning i naturfag.

Vi er en sammensatt gruppe, med mange interessefelt innenfor naturfagdidaktikk og mer generell didaktikk til bruk i naturfagundervisning, som blant annet:

  • grubletegninger
  • utforskende arbeidsmåter
  • uteundervisning og bruk av andre læringsarenaer
  • begynneropplæring
  • undervisning for bærekraftig utvikling og miljø
  • tverrfaglige arbeidsmåter
  • demokrati og medborgerskap
  • elevers interesse for naturfag og bærekraft og miljø
Prosjekter

I tillegg har vi mange mindre forskningsprosjekter, der en til to av forskningsgruppemedlemmene deltar. 

 

Publikasjoner

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-kandidater