Kontakt oss ved senter for psykisk helse og rusarbeid

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi møter alle som henvender seg til oss.

Kontakt senterleder og professor Bengt Karlsson

Mail: Bengt.Karlsson@usn.no

Mobil: 906 49 078

Bengt Karlsson