Om senter for psykisk helse og rus

Ansatte ved senter for psykisk helse og rusarbeid
Senter for psykisk helse og rus.

Senteret ønsker å bidra til styrking, utvikling og utvidelse av den nasjonale og internasjonale kunnskap og forskning innen psykisk helse og rus.

Dette gjør senter for psykisk helse og rus

Senteret vektlegger kontekst i forståelsen av helse, velferd og psykisk helse- og rusutfordringer. I senteret er samarbeid med bruker-, pårørende-, fag- og forskningsmiljøer sentralt. Vi samarbeider gjennom forskning, veiledning- og utviklingsarbeid, evaluering og utdanning med kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak og myndigheter. Vi er spesielt opptatt av systematisk kunnskapsutvikling gjennom erfaringingsbasert kunnskap fra brukere, pårørende og praktikere.

Våre samarbeidspraksiser og metoder i utvikling av forskningsprosjekter der personer med bruker-, pårørende-, fagperson- og forskere arbeider sammen gjennom forskningsprosessen. Som en del av dette er en videreutdanning i samarbeidsbasert forskning etablert. Vi vektlegger en demokratisk holdning til forskning ved at menneskelige erfaringer har grunnleggende betydning i den systematiske kunnskapsutviklingen. Vi er opptatt av levekår, sosiale forhold, utenforskap og menneskerettigheter som en del av grunnlagsforståelsen og forskningstilnærmingen.

Vår bakgrunn

Senteret ble etablert i 2010 og består av en tverrfaglig forskningsgruppe hvor fagene sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, psykologi, pedagogikk, vernepleie, barnevernspedagogikk og sosiologi er representert.

Hvem er vi

Senteret ledes av professor Bengt Karlsson og professor Marit Borg.

Vi er en gruppe på ca. 20 personer med tverrfaglig utdanning. De fleste ved senteret har forskerkompetanse på førstenivå. Forskergruppen har betydelig klinisk erfaring fra arbeid med voksne som erfarer psykisk helse- og rusutfordringer, arbeid med barn og unge, familie- og nettverksterapeutisk arbeid og arbeid med unge og voksne med rusproblemer. Flere ansatte har dobbeltkompetanse ved å ha erfaring som brukere, pårørende og praktikere i psykisk helse- og rusfeltet kombinert med akademisk utdanning. Flere har også erfaring innen ledelse og administrasjon og fag- og kvalitetsutvikling.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi ser frem til din henvendelse. 


 

Kontakt senter for rus og psykisk helse

Bengt Karlsson

Professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter for psykisk helse og rus

Tel: +47 31 00 88 31/+ 47 90 64 90 78

bengt.karlsson@usn.no