TViS Smertenettverk

Vi er en tverrprofesjonell gruppe som ønsker å spre kunnskap og kompetanse rundt smerte og smertebehandling til klinikere, studenter og lærere.


 

TViS smertenettverksgruppe

Vi er en tverrprofesjonell gruppe bestående av fysioterapeuter, sykepleiere, akupunktør og lege som er spesielt interessert i smerte og smertebehandling. Vi har alle til felles at vi er enten tidligere studenter eller lærere ved Tverrprofesjonell Videreutdanning i Smerte (TViS), og vi er brennende engasjert i å bringe kunnskap om smerte videre.

Gruppen møtes 4-6 ganger i året. Vi driver vår egen nettside med faglige ressurser (se «smerteakademiet» nedenfor), tilbyr undervisning til helsepersonell/pasienter, og arrangerer også et årlig smertenettverksmøte med faglig påfyll og diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger. Vår visjon er å spre kunnskap om- og kompetanse innen smerte og smertebehandling gjennom å holde møter, og formidle fagstoff og digitale ressurser som er nyttige og relevante for helsearbeideres kliniske hverdag.

TViS smertenettverksgruppe er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for Smertebehandling OUS og Fakultet for Helsevitenskap USN. Prosjektet støttes med representanter fra Sunnaas Sykehus, Kongsberg sykehus VVHF, Vestby Fysikalske Institutt, AltVitalt, Aktiv Helse, Pollen Fysioterapi, Skien Helsehus (Skien kommune), Ringsaker kommune, Nordre Follo kommune, Nordlandssykehuset HF.

Smerteakademiet

keyboard_backspace Besøk smerteakademiet.no

Smerteakademiet er TViS smertenettverks hjemmeside, og her publiserer vi fagstoff og verktøy som er nyttig og relevant for klinikere, studenter og lærere som er interessert i smerte og smertebehandling:

  • Norske oppsummeringer og lenker til fag/forskningsartikler, på aktuelle tema, behandlinger og tilnærminger innen smerte og smertebehandling.
  • Digitale ressurser og verktøy for smertekartlegging og behandling.
  •  Mulighet for å bestille undervisning om smerte og smertebehandling til helsepersonell og pasienter/pårørende. Denne undervisningen holdes av våre dyktige nettverksmedlemmer som både har mye kunnskap om- og klinisk erfaring med smertebehandling. Undervisningen tilbys digitalt eller med «fysisk» oppmøte, og kan tilpasses spesifikke ønsker og behov for kompetanseheving.

TViS smertenettverkmøte

Hvert år holder vi et TViS smertenettverkmøte ved USNs campus i Drammen. Her treffes tidligere studenter og lærere for å få faglig påfyll og diskutere aktuelle problemstillinger rundt forskjellige typer smerte hos ulike pasientgrupper både i primær- og spesialisthelsetjenesten og privat sektor.

Den faglige delen av møtet er også åpent for andre interesserte som ønsker faglig påfyll om smerte og smertebehandling. Interessert? Ta kontakt med oss på: smerteakademiet@gmail.com.