SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon

Forskning og publikasjoner fra SESAM

SESAM påtar seg forskningsoppdrag etter anbudsutlysninger, etter felles utvikling med samarbeidspartnere, og vi gjennomfører forskning som vi selv tar initiativ til. Vi utvikler annen FoUI-aktivitet; evalueringer, veiledning og formidling, sammen med samarbeidspartnere, og vi tilbyr forskningsbasert etter- og videreutdanning i emner knyttet opp til ledelse, innovasjon og entreprenørskap. Våre foredrag er både informative og inspirerende.


Publikasjoner 

 

2022

2021

2020

  • Godt begynt er halvt fullendt? En oppstartsanalyse. Rapport fra forsøk med nærdemokratiske ordninger i Asker kommune. Kobro, L. U. og Brandtzæg, B.A. (2020). Porsgrunn/Bø: Universitetet i Sørøst-Norge/Telemarksforsking.

  • Lokal frivillighet - nye roller underveis. Kobro, L. U. (2020). I G. Lorentzen og A. Midtsundstad (Red.), Frivillighet: Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner (s. 135-157). Bergen: Fagbokforlaget.

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

Tilbake til SESAM hovedside