Research in Arts and Design (RAAD)

Illustrasjonsbilde av mange touchskjermer som en dame berører

Forskningsgruppen vår arbeider med didaktisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Hva forsker vi på?

Research in Arts and Design (RAAD) er tematisk orientert mot visuell kommunikasjon som design, fotografi og didaktikk. Vi studerer og forsker på fenomener innen visuell kommunikasjon, strategiske designprosesser, bærekraftig designutvikling, fotografi og fotografiets posisjon i kunst og medier. 

Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppen jobber innen et bredt spekter av produksjonsstrategier som spenner fra akademisk forskning til design og kunstnerisk utviklingsarbeid: 

 • Kunstnerisk motiverte prosjekter med mål om anerkjente kunstneriske publikasjoner, relevante konferanser og utstillinger. 
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid med akademiske publiseringer av prosjekter og arbeider med faglig refleksjon på et høyt nivå – praksisdrevet kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Publiseringer basert på anvendt forskning gjennom pågående prosjekter innen design, strategi og kommunikasjon med av faglig refleksjon på et høyt nivå –praksisdrevet forskning.  
 • Didaktisk utviklingsarbeid gjennom publisering av utvikling og analyse av didaktiske praksiser i relasjon til visuell kommunikasjon, samt annen pedagogisk virksomhet i relasjon til kreative fag.  
 • Akademiske forskningsprosjekter rettet mot anerkjente tidsskrifter innen design, strategi, merkebygging, bedriftsutvikling, kommunikasjon, kunst og fotografi.  

En vesentlig del av arbeidet vårt består i å etablere og videreutvikle strategier for kunstnerisk utviklingsarbeid innen både visuell kommunikasjon, design og didaktikk.

Pågående forskningsprosjekter
 • Strategisk design
 • Motivasjon og læring
 • Kreative læringsprosesser
 • Fotografi, dokumentar og manipulasjon
 • Bildebruk i nyhetsformidling
 • Filosofi
 • Ny teknologi og nye medier