AI-drevne sirkulære forretningsmodeller i industrielle systemer

Headerbilde til NFR-prosjektet AI-drevne sirkulære forretningsmodeller i industrielle systemer. Mann og kvinne ved skjerm.

I dette prosjektet ønsker vi å støtte bedriftenes omstilling til et bærekraftig samfunn.

Industribedrifter blir nå i økende grad formet av sirkulære økonomiske prinsipper og fremveksten av kunstig intelligens (AI).

Dette gir betydelige utfordringer for bedriftenes utvikling (transformasjonsutfordringer).

Det handler i stor grad om hvordan industribedrifter og de andre aktørene innen bedriftenes "økosystem" kan skape, levere og fange verdi, basert på sirkulære økonomiske prinsipper. 

Enestående mulighet

Bedriftene har nå en enestående mulighet til å akselerere overgangen til helt nye måter å gjøre forretninger på, til å finne nye kilder for verdiskaping, økte inntekter og økt bærekraft.

Dette kan de gjøre, gjennom å utnytte kunstig intelligens for sirkulær innovasjon når de jobber med å utvikle forretningsmodellen sin. (circular business model innovation (CBMI).

Selskaper som Kongsberg Maritime og Volvo investerer betydelig i teknologier som digitalisering og AI.

Disse teknologiene kobler sammen ulike sensoraktiverte maskiner, og innsamling av driftsdata. De utfører banebrytende analyser for å tilby sirkulære løsninger, som forebyggende vedlikehold og livssyklusoptimalisering.

Støtte bedriftenes transformasjon

Hovedutfordringen er ikke lenger teknologiutvikling. Utfordringen er snarere å sette teknologi til bruk i konkrete forretningsmodell-applikasjoner som gir bærekrafts-gevinster.

Prosjektet vårt vil støtte bedriftene i denne transformasjonen. Vi skal undersøke hvordan bedrifter og deres økosystempartnere kan designe, transformere og justere sirkulære forretningsmodeller for å skape bærekraftige virksomheter.

Vi benytter oss av kvalitative studier av ledende skandinaviske produsenter og deres industrielle økosystemer, for å undersøke aktuelle utfordringer, beste praksis og økosystem-utvikling over tid.

Målet for prosjektet er: 

  1. Utvikle et empirisk rammeverk for AI-aktiverte sirkulære forretningsmodell-innovasjoner (CBMI).
  2. Styrke og støtte vitenskapelig diskusjon gjennom publikasjoner og deltakelse i konferanser relatert til AI-aktivert CBMI i industrielle økosystemer.
  3. Aktivt støtte bedrifters organisatoriske transformasjon med ny kunnskap utviklet fra prosjektet.
  4. Formidle kunnskap gjennom praksisorienterte artikler, workshops,  seminarer og publikasjoner med åpen tilgang.

 

 

 

 

Om prosjektet:

«AI- driven Circular Buiness Model Innovation for Ecosystems»
 

Kontakt: 
Prosjektleder, Professor Vinit Parida

Støtte: 
Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 8,3 millioner NOK gjennom programmet "Forskerprosjekt for fornyelse" for prosjektperioden desember 2021 - desember 2025.

 

Forskerne i prosjektet: