Senter for etikk og samfunn er en tverrfakultær møteplass for lærere og forskere ved USN som arbeider med spørsmål som gjelder citizenship, etikk og samfunnsansvar.

Senteret er en høyt-under-taket-møteplass for lærere/forskere som arbeider med vitenskapsfilosofi og studieemnets tematikk, inkludert spørsmål som gjelder demokratisk medborgerskap, mangfold, menneskerettigheter og innenfor/utenforskap.

Senteret er nettverksorganisert og tilknyttet alle fakulteter. Alle medarbeidere med interesse for tematikken er hjertelig velkomne som deltagere.

Senteret har månedlige møter med tanke på faglig nytenkning og utvikling av FoUI-prosjekter. Deltagere i senterets nettverk har en rekke ulike FoUI-prosjekter knyttet til studieemnets tematikk.

Senteret er lokalisert i Drammen, hvor også de fleste møter finner sted.

Senter for etikk og samfunn har som hovedprosjekt å drive og videreutvikle det tverrfakultære studieemnet Citizenship, etikk og samfunnsansvar, med tanke på å gjøre det til et obligatorisk examen philosophicum for alle bachelorstudier.